Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Současný rodinný dům

aktualizováno 
Předchůdcem dnešního českého rodinného domu je do jisté míry tradiční venkovský dům, anebo, a to se týká zejména individuálních a originálnějších domů, dům moderní. Nejčastěji je však běžný současný rodinný dům zcela novou formou přebírající z obou zmíněných domů jen elementární prvky.

Další články ze
seriálu o bydlení

Potřebujete bydlet. Jaké máte možnosti?
Jeden dům, prosím, aneb bydlení bez architektury
Koupit starší dům neznamená bydlet postaru
Než začneme stavět
Jak vybírat pozemek
Architekt versus klient
Český dům v českém prostředí
Tradiční, nebo moderní dům?

Na první pohled se nám může zdát, že se podoba rodinného domu ustálila na určitém stereotypu. Takovýto dojem můžeme získat zejména z typových domů z katalogu.

Rozhlédneme-li se kolem sebe důkladněji, uvidíme, že rodinný dům se  nadále vyvíjí. Stále jsou nacházena nová řešení jak v dispozici, tak i ve vzhledu.

Je to dáno tím, že neexistují pravidla, která by jasně určovala, jak má rodinný dům po provozní a formální stránce vypadat. Příkladem pokračujícího vývoje jsou individuální domy, které v žádném případě stereotypní nejsou.

Ale i u domů s poměrně ustálenou formou pozorujeme vliv módních trendů charakteristických pro určitou dobu, a to jak v celku, tak i v detailech rodinného domu. 

Střídají se období s retrospektivními přístupy odvolávající se na naši historii s tendencemi inovačními až futurologickými. Dá se říci, že vše, co zde bylo, zde opět  bude.

Zatímco v oborech jakými jsou například oděvnictví nebo průmyslový design se vliv módních trendů projevuje  velmi pružně a intenzivně, ve stavebnictví a architektuře je situace o něco odlišnější a složitější.

Módní výstřelek v podobě výstředního hadříku po sezóně vyhodíme a koupíme si nový.  Dům však představuje hodnotu trvalejší a zůstane zde s námi nejméně několik desítek let.

Proto bychom v užívání trendů měli být opatrnější. Týká se to zejména vnější podoby domu. Co se děje uvnitř, je věc soukromá, tam se může investor vyřádit dle libosti. Pověsit parohy, záclony jako z cukru nebo lepit samolepky na lednici. Vnější podoba domu se ale stává věcí veřejnou.

Pomíjivost  trendů
Trend přestavuje vývojovou tendenci určité doby. Ta však může být velmi krátká. Stavba je sice momentálně módním hitem, ale za několik let, kdy období jednoho trendu pomine, se může stát nepochopitelnou a pro další generace až komickou.

Důležitým faktorem módnosti je tedy čas, který kvalitu vývojové tendence odhalí. Příkladem jsou dnes opovrhované břízolitové omítky a kabřincové sokly, které v 70. letech chtěl mít každý. Jednu dobu zase „frčely“ vikýře s jednou stranou svislou a druhou s obloukem.

Za nejhorší lze považovat situaci, kdy již v dané době je patrné, že se vývoj neubírá správným směrem a přesto trendy všichni obdivují a staví podle nich. Taková je i situace dnes.

další foto

Kdo určuje trendy
U nás platí, že trendem je to, co staví masa. Široká veřejnost určuje trendy sama sobě. Řízena vlastním vkusem – obecným vkusem – nechápe a ani nechce chápat, že trend nemusí vždy znamenat vhodnou volbu a už vůbec ne dobrou architekturu.

Z hlediska přínosu pro architekturu není v běžné stavební produkci co hodnotit. Jde o kopírovaná řešení, jejichž kvalitu laická veřejnost nedokáže určit.

To, že se nám něco líbí není synonymem toho, že je to také dobré. Srovnejme tuto situaci s uměním, hudbou nebo filmem.

Kdo z nás dokáže posoudit, který obraz, skladba, film je dobrý? Pro laiky existuje pouze jedno kritérium, podle kterého věci posuzují. Buď se mu líbí, nebo ne. Jiná měřítka jako nadčasovost, obtížnost provedení, elegance, inovace a přínos pro současnost, kvalita už nevidí.

Neznamená to, že lidé nesmějí poslouchat komerční hudbu, dívat se na americké kasovní trháky, věšet obrazy vyšívané křížkovým stehem nebo si lebedit v květované pohovce s kanýry. Proti gustu žádný diškutát.

Pouze je  žalostné, že právě tito lidé se cítí být fundováni posuzovat a odsuzovat to, co ve skutečnosti dobré je. Fundované soudy nechme odborníkům, kteří se řídí nikoli vkusem obecný, ale profesionálním.

Ti, kteří mají v architektuře a stavebnictví profesionální vkus a popohání vývoj dopředu, trendy masové veřejnosti neurčují. 

Mezi architekty a obecným vkusem je totiž propastný rozdíl. Architekti staví domy pro odborné časopisy a jednoho obdivovatele, kterým je jeho uživatel. Odezva široké veřejnosti je obvykle záporná.

další foto

Ukázkovým příkladem osvíceného investora a neosvíceného okolí je rodinný dům v Horské ulici v Liberci. Je jedním ze dvou kvalitních současných domů v této části města jinak plné podnikatelského "mišmaše" a přesto neustále čelí posměškům a nepochopení okolních usedlíků.

Někteří lidé si dokonce při průchodu kolem něj zakrývají oči. A nejde právě zde o nadčasovost, eleganci, profesionální přístup? Proč ten, kdo se odlišuje od masy, musí být špatný?

Nedělejme si však ani iluze o architektech. I mezi nimi se najdou tací, kteří s vidinou snadného výdělku staví hrady a zámky, ač si tím mezi odborníky kazí dobré jméno.

Současný dům podle obecného vkusu
Zeptáme-li se průměrného Čecha, jak by měl vypadat jeho dům, obvyklá odpověď zní: taková lidová chaloupka. A v okamžiku, kdy tento názor vysloví, je jasné, že tím nemyslí dům vycházející z českého lidového stavitelství, ale typový dům z katalogu, který nenese ani takový základní znak lidové tvorby, jakým je smysl pro užitečnost domu.

Dům musí mít sedlovou střechu se spoustou vikýřů nejlépe z Bramacu, patro a podkroví, plastová okna se zlatými příčkami, nesmí se zapomenout na arkýřek pro jídelnu, balkónek a věžičku. To jsou časté požadavky.

Několik poklesků rodinných domů podle obecného vkusu

1. kýčovitý charakter staveb
Dům nazdobený jako šlehačkový dort, to je hit!
Toužíme se odlišit od strohých panelákových bytů za komunistické sféry.  Neznáme ale jiný způsob než bujnost zdobných prvků?

2. nelogické používání některých prvků
Dnešní polystyrénový oblouk nemá žádné konstrukční opodstatnění. Kam se poděla opravdová klenba, která přenášela svislé zatížení do vodorovné konstrukce ?
K čemu slouží nalepené polystyrénové římsy, zlaté meziskelní mřížky u oken, falešné stropní trámy? Proč tedy nevyzkoušet skutečnou klenbu, opravdový dřevěný trámový strop a dřevěné trámy přiznat v interiéru?
Vše je nelogické, nefunkční, pouze líbivé.

3. slohové imitace
Proč kopírujeme různé prvky z různých historických období a vzájemně je kombinujeme? Dnešní doba nám nenabízí dostatek inspirace?

4. materiálové imitace
Každý materiál má vlastní identitu. Jestliže jsou pro nás některé materiály cenově nedostupné (např. dřevěná okna) a použijeme místo nich jiné (plastová okna), proč jim jejich identitu neponecháme a snažíme se ji zakamuflovat (okna z plastu se strukturou dřeva)?

5. provozní chyby
Složité půdorysy, nadbytek chodeb, zdi uskakované pod 45 stupni, průchozí místnosti, to je ukázka neznalosti provozu v domě a neschopnosti vypořádat se s požadavky konkrétního investora.

6. střešní přesahy
Je metrový přesah střechy opravdu nutný? Jak často budeme procházet  kolem celého domu za deště? Opravdu kolem něj projdeme suchou nohou?

7. disproporční chyby
Pravidla mezi vztahem určité části domu k ostatním částem  a k domu jako celku jsou pro mnohé velkou neznámou. Není divu, že najdeme nízký přízemní domek se střechou s těžkou krytinou  a velkými přesahy připomínající nám spíš  pravý hřib než rodinný dům.

8. nezvládnutá kompozice oken a dveří
Nahodilé rozmístění oken a dveří, značící špatnou koordinaci půdorysů s pohledy, nepoměr otvorů vůči ploše domu,  špatný poměr stran oken. To jsou nejčastější chyby, kterých se dopouštíme.

9. arkýře, vikýře, balkóny, věže
Arkýře obvykle předurčují polohu jídelního stolu. Nejednou se však stane, že stůl se přesune jinam a tento nepraktický výběžek zeje prázdnotou. Balkon nebo věž je zase ukázkou toho, že na to máme. Ale stejně jako arkýř neplní žádnou funkci. Kdo by chodil na balkon, když má na zahradě terasu? K čemu slouží věže a věžičky?

10. nesymetrická střecha
Střecha s jedním koncem delším než druhým působí poněkud pateticky. Jakoby se investor v půli stavby rozhodl dům zvětšit a protáhnout střechu bylo nejjednodušší řešení.

11. necit pro barevné ladění
Co nás vede ke kýčovitě svítivě zelené barvě fasády? Snaha upoutat pozornost?

12. šikmá střecha a podkroví
Spousta lidí cítí averzi vůči ploché střeše. Někdo tvrdí, že plochá střecha není střecha, že do ní  zatéká, někdo v ní vidí spojitost se socialistickými krabicemi. Tato tvrzení se dají lehce vyvrátit. Ale fakt, že  podstřešní prostor nelze nikdy celý využít a oproti plnohodnotnému patru v podkroví ztrácíme třetinu užitné plochy a celý život chodíme ohnutí, pravdou zůstává.

Současný dům podle profesionálního vkusu
Profesionální vkus se řídí zcela odlišnými pravidly než vkus obecný.
Pro rodinný dům není nejdůležitější líbivost, ale součinnost tří požadavků:

1. Firmitas –  pevnost, patří sem statika, tepelná technika, technika prostředí atd.

2. Utilitas – funkce

3. Venustas – estetika (pozn. líbivé nerovná se estetické).

Provoz domu by měl být co nejjednodušší  a logický. Jednoduchá je i forma, bez neúčelných ozdob a imitací.

Kompozice jsou řádně propracovány. Pravdivost je přiznána v konstrukcích i materiálu. Materiálům je ponechána vlastní identita. Plech je plechem, beton betonem.

Domy nenesou historizující prvky, používají současné vyjadřovací prostředky. Jsou tedy autentické. Důraz je kladem na kvalitu provedení práce, a to i v detailech. Nízká cena není preferována na úkor kvality.

Nedá se jednoznačně stanovit, co letos bude „in“, zda plochá střecha a dřevěné obklady, nebo střecha pultová a kámen. V materiálech, konstrukcích, dispozicích a vzhledu je velká svoboda a individualita.

Na závěr
Současný rodinný dům je do velké míry určován masou a  tedy katalogovými domy. Ačkoli obecný vkus ignoruje mnohá pravidla a zásady domu, v jeho mase je velká síla, kterou nelze opomíjet a nerespektovat.
 
Trend, který je již deset let obecným vkusem udáván, se sice těší odezvou širší veřejnosti, jsou v něm však hlubší hodnoty? Jak to s domy bez tváře bude vypadat za padesát let?

Módnost je velmi ošidná záležitost. Nepodléhejme jí proto tak lehce, volme raději jednodušší a ověřená řešení. V jednoduchosti je krása a trvalejší hodnota.

Rodinný dům v Liberci, Nová Ruda. Dům se pyšní balkóny s historizujícím balustrádovým zábradlím, arkádami, otvory klenutými do oblouků, okna v patře jsou dokonce zaoblena pouze z jedné strany.

Typový rodinný dům Ester z nabídky firmy Trendhaus. Ukázka toho, že i typové domy mohou mít současný, jednoduchý a přitom elegantní vzhled.

Typový rodinný dům Eva z nabídky firmy Trendhaus. Ukázka toho, že i typové domy mohou mít současný, jednoduchý a přitom elegantní vzhled.

Rodinný dům v Mukařově, autor: Ing. arch. Ivan Kroupa, realizace: 1996 - 2000. Příklad rodinného domu podle profesionálního vkusu.

Rodinný dům v Liberci, Horská. Příklad dokonale nezvládnuté kompozice domu, ale nechybí věž zcela mimo proporce včetně vertikálních oken.

Rodinný dům v Liberci, Horská. Nahodilé rozmístění oken.

Rodinný dům v Liberci, Nová Ruda. Střecha z jedné strany s valbou, z druhé strany s polovalbou.

Rodinný dům v Rudníku. Polygonální arkýř pravděpodobně k ničemu nevyužívaný vzhledem k tomu, že z něj vedou dveře na zahradu, snad jen proto, aby v podkroví vznikl opět nevyužívaný balónek. Díky barvě domu ho ale nikdo nemine. Dům přikrášlují římsy a šambrány pravděpodobně z polystyrénu.

Dům v Liberci, Jizerská. Tento extrémní případ – slátanina všeho možného - jasně ukazuje, proč se architekti nemohou ztotožnit s obecným vkusem.

Současná výstavba rodinných domů, Liberec, Horská ulice. Mezi masou běžné produkce rodinných domů stojí (uprostřed snímku) kvalitní dům osvíceného investora.

Rodinný dům v Liberci, Horská, autor: Ing. arch. Petr Hrůša. Jeden ze dvou kvalitních současných domů v této části města jinak plné podnikatelského mišmaše neustále čelí posměškům a nepochopení okolních usedlíků. Někteří lidé si dokonce při průchodu kolem něj zakrývají oči.

Rodinný dům v Liberci, Horská, autor: Ing. arch. Petr Hrůša. Jeden ze dvou kvalitních současných domů v této části města jinak plné podnikatelského mišmaše neustále čelí posměškům a nepochopení okolních usedlíků. Někteří lidé si dokonce při průchodu kolem něj zakrývají oči.

Autoři:


Nejčtenější

Současné finské tvůrce zastupuje na výstavě Ville Harab a Anu Puustinen.
Nejlepší kousky z finského designu a architektury vystavuje Mánes

Finský design a architektura jsou hlavním tématem výstavy v pražském Mánesu, která je součástí oslav stého výročí založení Finska. Seznámit se můžete jak s...  celý článek

Přestavba na moderní bydlení pro rodinu s dítětem získala řadu ocenění za to,...
Domek v dělnické kolonii se po přestavbě proměnil na moderní bydlení

Dům je součástí historického souboru dělnické kolonie, která vznikla v průmyslové části jižního Londýna na přelomu 18. a 19. století. Po rekonstrukci slouží...  celý článek

Novinka Minimal black matt 20 year light - klika má na své čelní straně...
Černé matné kliky jsou módní, umějí už dokonce v noci i svítit

Je jako podaná ruka: hned víte, zda je vám příjemná. Kliky u dveří se dotýkáme mnohokrát za den, přitom si jen málokdy uvědomíme, jak se v průběhu let dveřní...  celý článek

Tady žil na sklonku života Ota Pavel u převozníka Jaroslava Zýky. Dnes je...
Chalupy slavných. Otu Pavla těšila rybárna, Šebánka zase Žrapidla

V malebné roubence z filmu Smrt krásných srnců byla chalupou, ve které spisovatel Ota Pavel skutečně žil. „Přestože jsem projel skoro celý svět, nikde mi...  celý článek

Původně gotický dům byl renesančně přestavěn v poslední čtvrtině šestnáctého...
V Krumlově koupili dům s podlahou z kostí. Proměnu stihli za 4 měsíce

Zuzana a Ladislav koupili zanedbaný historický dům z 15. století v centru Českého Krumlova. Chtěli vytvořit hotel, který bude lidi inspirovat. Obrátili se na...  celý článek

Další z rubriky

V dánském Billundu otevřeli Lego House, má 12 tisíc metrů čtverečních, kde si...
Dům, kde si mohou hrát malí i velcí, zaplnilo 25 milionů kostek lega

V dánském Billundu, kde byla stvořena světově proslulá kostka lego, byl otevřený Lego house určený pro kreativce bez rozdílu věku. Slavnostní otevření proběhlo...  celý článek

Dům architekti umístili na parcele asymetricky k severovýchodnímu rohu, aby...
Dům na malém pozemku schovali do svahu, aby majitelé měli soukromí

Postavit dům v příměstské zástavbě Prahy není někdy jednoduché. Velikost pozemku nebývá velká, soukromí pak minimální. Nízké domy v okolí navíc dovolují...  celý článek

1
Na zlomené srdce si koupila byt. V říjnu ji nemile překvapil

Když si rodačka z Pardubic pořídila v sousedním Hradci Králové svůj vlastní byt, byla štěstím bez sebe. Spokojenost však trvala krátce. Přesně do chvíle, kdy...  celý článek

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.