Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Koupit starší dům neznamená bydlet postaru

aktualizováno 
Koupě staršího domu či bytu je pro nás dostupnější variantou bydlení. Bydlet ve starším domě podle svých představ a moderně znamená jediné: zrekonstruovat. Ještě před koupí je dobré přizvat odborníka, nejlépe statika nebo soudního znalce, který s námi dům podrobně projde a upozorní nás na úskalí, která jsou s opravou konkrétního domu spojena.
Rekonstrukce vlastního bytu v Jablonci nad Nisou

Rekonstrukce vlastního bytu v Jablonci nad Nisou - po nastěhování, celkový pohled. Autor: Ing. arch. Jana Medlíková, realizace 2002 | foto: Ing.arch. Jana Medlíková

Řekne nám, v jakém stavebně-technickém stavu se dům nachází, které konstrukce jsou v dobrém stavu, které bude nutno opravit, eventuálně vyměnit za nové.

Pomůže rozhodnout, je-li  dům schopný dalšího užívání, nebude-li rekonstrukce neúměrně nákladná a tudíž se koupě nevyplatí a bylo by levnější dům zbourat a na jeho místě postavit dům zcela nový.

A hlavně, zdali se dá dům stavebně upravit podle našich představ, abychom nebyli později zklamaní z toho, že nemůžeme realizovat svoje plány.

Jak přistupovat k rekonstrukci domu?
Zvolit můžeme velmi citlivý, ale také zcela radikální přístup.K citlivé rekonstrukci domu do jeho původní podoby nebo konzervaci přistupujeme v případě, že dům je po architektonické stránce hodnotný a je potřeba jeho autentičnost zachovat nebo nechceme-li novým zrekonstruovaným výrazem domu narušit okolního prostředí.

Platí to zejména pro domy podléhající určitému způsobu a stupni ochrany, ať už jde o kulturní památku, dům v městské památkové rezervaci či zóně nebo v chráněném  území.

Prohlédněte si rekonstruované objekty

 
K tomuto postupu nás může také dotlačit i radikální a nesmlouvavý přístup odboru kultury, či památkové péče. Ten nám v mnohém případě může tento postup nařídit nebo radikálnější rekonstrukci zamítnout.

Při takovéto rekonstrukci vše co nejlépe očistíme, odstraňujeme degradující nánosy z totalitných let (emailové nátěry, umakartové obklady, lina na parketových podlahách, dřevotřískový podhled zakrývající kazetový strop apod.) a staré původní a historicky hodnotné konstrukce v podstatě zakonzervujme a necháme v domě dýchat historii.
 
Vše, co vytváříme nové, nepřizpůsobujeme historickému. Nenapodobujeme starý mobiliář, nesnažíme se vyrobit nehodnotné kopie, ale vyrobíme hodnotný moderní originál, který kontrastuje s původním, ale vypovídá o tom, že tu žil i člověk v 21. století.

Stejně jako my dnes na historických domech čteme, že v nich žili lidé v gotice, renesanci, baroku, secesi. Všichni  se na domě podepsali a nikdo nenapodoboval ty, co byli před ním (kromě historizujících slohů 19. století, kdy se architektura dostala do slepé uličky).

Nikomu to nepřipadá divné, tak proč bychom to neměli dělat i my. Příkladem citlivé rekonstrukce a zároveň ukázkou spojení novotvaru s historickým prostředím je Fárův dům ve Slavonicích. 

Rekonstrukce Fárova domu ve Slavonicích

„Koupit dům. Léta jsem ho míjela a považovala jeho renesanční sgrafitovou fasádu s arkýřem, pod nímž byla vlaštovčí hnízda, za nedosažitelnou krásu. Uvnitř bylo zmrzačené tělo. Bylo třeba dům znovu stvořit a dát mu živý obsah. S Romanem Kouckým, jehož práci mám ráda pro schopnost pokory i efektu, střídmosti i odvahy, jsme průběžně probírali mé představy. „Fárův dům“ nastolí dialog staré architektury 16. století a nové konce 20. století. V intencích Fárova díla bude mít jasné kompoziční principy, osové průhledy, řád, geometrii a rafinovanou strohost. Spojení surovosti s elegancí autentických starých a novodobých stavebních prvků. Minimalismus v pojetí a materiálech: kámen, beton, ocel, dřevo. Bez dlaždiček na stěnách, bez pastelových barev. Žádám „fotografickou“ barevnost, to jest škálu šedé, černé, bílé. K tomu barva okru, která se opakuje na sgrafitech fasády, stěně pracovny, dřevěných roštech a nových oknech a dveřích. Udržet celek, jako hudební komposici, jednotlivé motivy opakováním zdůraznit. Chtěla jsem třípokojový byt s přesně definovanými funkcemi a všude průhledy, abych mohla vychutnávat prostor. Obsahem domu je život v kultuře. Oheň v krbu je jedním z živlů přítomných v domě spolu s vodou v magické hladině bazénu. V zahradě je nebe i země. Vytvořit dům.“

Anna Fárová 2000

Rekonstrukce starého domu ale nemusí nutně znamenat návrat do jeho původní podoby, pokud to není opravdu nutné.  Proč bychom dům, který historickou hodnotu nemá, přestavovali zpátky do podoby domu z poloviny minulého století a přizpůsobovali mu další přístavby a interiér?

Architektura je odrazem doby, ve které žijeme a my žijeme dnes, chceme žít moderně a nechceme  se vracet o sto let zpátky. V takovém případě se můžeme směle pustit do radikální rekonstrukce a bez jakýchkoliv výčitek smazat úplně celou starou tvář objektu a dát domu zcela nový výraz.

Existuje mnoho architektů, kteří  dokáží i ze starého domu udělat dům jako nový. Vybouráním příček, zvětšením otvorů v nosných zdech, postavením nových příček a polopříček vytvoří moderní volnější a logičtější dispozice. Použitím moderních materiálů na podlahy, podhledy, moderního mobiliáře (nábytku), osvětlení a barev vytvoří moderní interiér.

Zvětšením oken a dveří v obvodových zdech ho prosvětlí  a propojí s exteriérem. Přemístěním otvorů, vytvořením jejich nové kompozice, novými materiály na fasádách, novou krytinou znění také jeho vnější výraz v moderní. Tak jako tomu bylo u domu v Chráněné krajinné oblasti Karlštejn.

Dům v Chráněné krajinné oblasti Karlštejn

Na okraji vesnice stála do roku 1999 typická prodejna „Akce z“ postavená počátkem sedmdesátých let. Zděný jednopodlažní dvoutrakt se sedlovou střechou, částečně podsklepený. Prodejna se sklady, chladírnou a betonovou rampou pro zásobování. Břízolitová omítka, výkladce.

Pak přišel investor. Odhalil překvapivý potenciál místa i domu a navrhl velkorysý stavební program. Dům bude sloužit k celoročnímu bydlení, bude mít volnou dispozici a podstatnou roli bude hrát zahrada.

Pak přišel akademický architekt Tomáš Novotný.

Jejich zásluhou vznikl z obyčejné staré venkovské prodejny dům nový.
Investor požadoval jeden universální prostor otevřený zevnitř ven. Dům pro jediného člověka, odpovídající jeho životní filozofii. Kromě jednoho pokoje v patře, předsíně a příslušenství tvoří vnitřek jediný horizontálně i vertikálně propojený prostor.
 
Vnější vzhled domu předurčila banální prodejna.  Architekt ve spolupráci s investorem nejenže ponechali původní dimenze  a obrys (sedlová střecha) domu, ale z této skutečnosti dokázali dokonce vytěžit maximum.

Dům je obložen překrývanými prky šedomodré barvy. Je poměrně nenápadný a jen částečně informuje a povaze interiéru. Kolem domu a zahrady je postavena zeď z hrubých, volně vázaný vápencových kamenů. Kámen i způsob zdění patří k místní tradici.

Architekt používá moderní prvky - minimalistická krbová vložka, lomenicové schody, parking v betonovém zářezu apod. Pracuje s jednoduchými čistými liniemi a materiály. Umí zacházet s hmotami zdí, jimiž jen náznakově člení souvislý vnitřní prostor na jednotlivé funkční části.

Stavba je prosvětlená, vzdušná, interiér se tak jeví jako součást krajiny. Krajina je v domě. Využívá průhledy, světlo a hru stínů. Vnitřní i vnější prostředí charakterizuje kultivovaný vkus.

Posuďme si stavbu sami
Ačkoli nejsme žádní odborníci, určité nedostatky dokážeme před koupí staršího domu (bytu) odhalit sami. Všímáme si zejména stavu nosných konstrukcí.

Ty jsou pro stabilitu stavby nejdůležitější a jejich výměna bývá  neúměrně nákladná, někdy dokonce neproveditelná.

Při ohledávání stěn sledujeme trhliny, výskyt plísní a hub, vlhkost zdiva a další viditelné poškození. Důležitý je i stav krovu, zda není prohnilý nebo napadený škůdcem, stav krytiny, nadměrně velký průhyb nosných prvků krovu a stropů apod.

Ostatní vady jako jsou např. popraskané omítky, jsou oproti nim jen vadami kosmetickými.

Nechme si poradit
Uvažujeme-li o rozsáhlejší rekonstrukci domu je dobré nechat si poradit od odborníka – statika. Ten svým odborným okem projde dům od základů až po střechu -  provede stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí a stanoví podmínky, za kterých lze  rekonstrukci provést.

Pak se nemusíme bát, že by při bouracích pracích, či vestavbě, přístavbě nebo nástavbě došlo k poruchám nebo jiným škodám na stávajícím objektu. Zabráníme tak vzniku případných škod, vlivem naší nevědomosti nebo neodborného zásahu.

Například se dozvíme, že bourání příček ve starém domě nemusí být až tak jednoduchá věc. Ve starých domech jsou i některé příčky nosné, a proto je nemůžeme jen tak zbourat, ale musíme je nejprve podchytit.

Mějme na paměti
Mnozí z nás se mylně domnívají, že rekonstrukce (změna stavby) nepodléhá stavebnímu povolení, ale pouze ohlášení stavebnímu úřadu.

Ohlásit stavebnímu úřadu postačí jen takové stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby.

Jsou to například drobné opravy omítek, výměny instalací, výměny povrchů podlah a stěn, či stropů, vestavba nábytku (skříně,..).

Ostatní změny stavby lze provádět jen podle stavebního povolení. Toto se bohužel vztahuje i na výměnu bytového jádra v panelovém domě, neboť vyzdívané jádro může nepříznivě ovlivnit statiku objektu.

Mají-li být prováděny stavební úpravy na stavbě, která je kulturní památkou, musí stavebník k jejich ohlášení nebo k žádosti o stavební povolení přiložit stanovisko orgánu státní památkové péče.

Totéž se týká objektů na územích vyhlášených ochranných pásem a chráněných území.

Článek je součástí nového seriálu o bydlení, kde vám poradí odborníci z oblasti stavebnictví a architektury. Dozvíte se zde například, jaký si zvolit typ bydlení, jak vybrat pozemek, zařídit byt či dům, ale třeba i jak postupovat při vyřízení stavebního povolení.

Autoři:






Nejčtenější

Pozvánka do neobvyklé cukrárny: dorty jsou vyrobené z odřezků dřeva z výroby...
Designblok bude ve znamená jídla. Najdete tu i dorty z odřezků

Jen za pár dní, 26. října, začíná v pražských Holešovicích už 19. ročník Designbloku. Jeho hlavním tématem je JÍDLO. K vidění bude hodně unikátních výrobků, od...  celý článek

Současné finské tvůrce zastupuje na výstavě Ville Harab a Anu Puustinen.
Nejlepší kousky z finského designu a architektury vystavuje Mánes

Finský design a architektura jsou hlavním tématem výstavy v pražském Mánesu, která je součástí oslav stého výročí založení Finska. Seznámit se můžete jak s...  celý článek

Přestavba na moderní bydlení pro rodinu s dítětem získala řadu ocenění za to,...
Domek v dělnické kolonii se po přestavbě proměnil na moderní bydlení

Dům je součástí historického souboru dělnické kolonie, která vznikla v průmyslové části jižního Londýna na přelomu 18. a 19. století. Po rekonstrukci slouží...  celý článek

Tady žil na sklonku života Ota Pavel u převozníka Jaroslava Zýky. Dnes je...
Chalupy slavných. Otu Pavla těšila rybárna, Šebánka zase Žrapidla

V malebné roubence z filmu Smrt krásných srnců spisovatel Ota Pavel skutečně žil. „Přestože jsem projel skoro celý svět, nikde mi nebylo tak dobře jako tady,“...  celý článek

Iveta je s proměnou spokojená. Všechny její požadavky návrhářka splnila.
Rodina cestovatelů má novou předsíň. Přeměna je vyšla na 30 tisíc korun

Iveta bydlí v domě na okraji Prahy se svým mužem a dospělým synem. Všichni milují cestování a velkou společnost. Dům je stále plný lidí a i proto se Iveta...  celý článek

Další z rubriky

Původně gotický dům byl renesančně přestavěn v poslední čtvrtině šestnáctého...
V Krumlově koupili dům s podlahou z kostí. Proměnu stihli za 4 měsíce

Zuzana a Ladislav koupili zanedbaný historický dům z 15. století v centru Českého Krumlova. Chtěli vytvořit hotel, který bude lidi inspirovat. Obrátili se na...  celý článek

Miniaturní byt vyřešila architektka šikovně, je světlý, vzdušný a nabízí...
V malém bytě 2+kk využili každý centimetr, přesto působí vzdušně

Katka s Martinem si svůj první společný byt vlastně nadělili ke svatbě. Termín nastěhování a datum obřadu se téměř shodovaly. Ale než k tomu došlo, byt se na...  celý článek

Trojdílná kožená sedačka, křesílka a konferenční stolky jsou právě těmi...
Jak zařídit levně byt po babičce: chce to vkus a odvahu kombinovat

Díky lásce k starému originálu a citu pro kombinaci s novým se Haně podařilo vybudovat si milé bydlení, jež má velmi osobitou atmosféru. Návštěva byla...  celý článek

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.