Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Dobrá střecha je stylově čistá a na celý život

aktualizováno 
Jsou projektanti, kteří vám řeknou, že pokud jde o rodinný dům, formuje se jeho veškerá architektura výhradně řešením oken… A pak existují ještě jiní projektanti, kteří v diskusi a stejné téma budou tvrdošíjně hájit názor, že taková zcela klíčová role spíše než oknům přísluší střeše!

Střecha - Střecha by měla být stylově čistá | foto: Living

Aniž bychom chtěli jedněm či druhým stranit, musíme se přiklonit k názoru, že střecha každého rodinného domu je opravdu naprosto klíčovým konstrukčním prvkem, který nejen rozhodujícím způsobem ovlivní jeho podobu, ale stejně zásadně se postará také o míru jeho užitné hodnoty.

Koruna každé stavby
Mít „vlastní střechu nad hlavou“ je vlastně jednou ze základních podmínek lidské existence a pokud se v rámci hluboce zakořeněných slovních obratů dostaneme až k realitě otřepaných frází, napadne nás třeba ta o nákupech „pod jednou střechou“… A což teprve bájná „střecha světa“ – Pamír!

I když se však vyhneme zbytečně vyhroceným přirovnáním a v souvislosti se starou dobrou střechou rodinného domu zůstaneme oběma nohama na pevné zemi, musíme přijmout konstatování, že „střecha je korunou každé stavby“. Z této prosté pravdy v následující úvaze vyjděme a tohoto konstatování se také podržme i v přeneseném slova smyslu.

Vidíme všude kolem sebe domy, které střecha pozvedá a vidíme i jiné, jež střecha potlačuje. A nejde v rámci tohoto úkazu jenom o absolutní velikost střechy nebo její výšku.
 
Střecha rodinného domu může mít – jak často opět dokazuje stavební praxe – velmi rozmanité tvary a konstrukce. Ty vznikají jednak projektantovou fantazií (nejednou však spíše jako obraz jeho bezradnosti nad rozkošatěným půdorysem objektu) a snad ještě častěji nekontrolovaným a opakovaným přistavováním a přestavováním původně nijak komplikovaného domu.

Nechejme však teď stranou rozličné stanové či mansardové střechy na mnohaúhelníkových půdorysech, míchání různých tvarů za účasti rozdílných hřebenových a okapových úrovní, či dokonce střechy pagodové. Tvorba tohoto druhu totiž jen velmi zřídka obohacuje architekturu, zato však zcela pravidelně krutě zasahuje do rozpočtu toho, kdo dům staví…

Podržme se pro pořádek hlavně tvarů tradičních, už jenom proto, že jimi se nic nepokazí. Stylová čistota tady platí jako zákon a nebude jistě náhodou, že pokud někde stavební úřad striktně klade stavebníkům nepřekročitelné hranice, pak tvar, případně i sklon a barva krytiny střechy zde figurují jako bod číslo jedna.    

Co je tady doma
Sedlová střecha různého sklonu je ve zdejších krajích nejrozšířenější a dnes už ji lze jistě považovat také za nestárnoucí. Platí za architektonicky i konstrukčně velmi osvědčenou.
       
Demonstrujme si na jejím příkladě něco ze slovníku pojmů vyšší školy teorie střechy: Kostrou sedlové střechy je krov, který vzniká tak, že se kolmo k vazným trámům na obvodové zdi položí dvě pozednice, z nichž pod určitým úhlem vycházejí šikmo položené krokve.

Ty se pak spojují ve hřebeni střechy a jsou navzájem vázané vrcholovou vaznicí (když nechceme laiky zatěžovat možností použít místo jedné vrcholové vaznice dvě vaznice střední). Hřebenový úhel krokví bývá dále fixován párem kleštin.

Místo křížení vodorovné kleštiny s krokví podepírá v takzvané plné vazbě svislý sloupek, opřený dole o vazný trám nebo o takzvanou bačkoru. Ve svislé poloze sloupek udržují dva šikmé pasy, které bývají zadlabané do střední vaznice nebo v nepárovém provedení ústí mezi fošnové kleštiny.
 
V příčném směru je pak sedlová střecha zakončena vyzděným štítem nebo valbou. Jako kompromis mezi oběma možnostmi vznikla takzvaná polovalba.
 
Valbová střecha podtrhuje ochrannou funkci střechy a obvykle rodinnému domu dodává zajímavý (někdo se dokonce nebojí říkat reprezentativní) vzhled. Jako akcent na ní bývají umístěna střešní okna, která současně zvyšují kvalitu bydlení v podkroví.

Polovalbová střecha skýtá svébytný vzhled domu. Tento charakteristický prvek lidové architektury propůjčuje venkovské zástavbě výrazný lokální ráz a charakter. Tradičně byla polovalbová střecha užívána zejména ve chvílích, kdy měl i štít střechy dodatečně chránit proti nepřízni počasí.

Současné nadužívání střechy tohoto tvaru však s tímto pravidlem nemá nic společného. Co působí mile a příznačně v Pošumaví, je v rámci čerstvě postaveného přípražského satelitu jedním z nejpokleslejších znaků současné architektury rodinného domu.

Dávkujme obezřetně
Pultová střecha v sobě skrývá jedno základní pravidlo, které však ne vždy bývá plně respektováno: vlastní plocha střechy by se měla rozkládat na návětrné straně. Tvar střechy je totiž ryze účelový. Na sluneční straně domu by naopak střecha měla ustupovat fasádě s prostorem pro velká okna, jimiž proniká do interiéru světlo a teplo.

Na rozdíl od střechy sedlové nemá pultová střecha v našich zemích jakoukoli historickou oporu. Pokud byla někdy v minulosti využívána, pak většinou jen jako zastřešení vedlejších, často provizorních hospodářských staveb. Našinec je většinou nakloněn vnímat ji nanejvýš jako fragment budovy a navíc má ještě tendenci ji podceňovat, někdo docela i zesměšňovat.

Střecha

Možná také proto se na pultovou střechu tak přísně vzdor všem nepopiratelným konstrukčním i provozním přednostem dívají rovněž pracovníci stavebních úřadů všech stupňů.

Jde to tak daleko, že v rámci povolovacích řízení striktně přikážou od první chvíle jednoznačně koncipovaný nízkoenergetický nebo dokonce pasivní dům s pultovou střechou opatřit střechou sedlovou! Tak teprve vznikají bez nadsázky zrůdy, za což pultová střecha může ze všeho nejméně.
  
Stanová střecha drží nejjasnější tvary a linie, které končí na hřebeni, ale zacházet by s ní měli jen opravdoví profesionálové. Nikde jinde v tomto oboru neexistuje takové nebezpečí nevhodného použití… U tohoto tvaru střechy je charakteristickým prvkem symetrie na všech stranách.

Jiný než čtvercový půdorys znamená v tomto případě vždy problém, protože pak dochází k různým sklonům jednotlivých ploch střechy. Také jednopodlažní budově se stanovou střechou teoreticky ublíží méně než jakékoli vyšší.

Dalším citlivým bodem posuzování vhodnosti uplatnění této střechy je její sklon. Vztyčený jehlan prudkého spádu na krychli vesnické novostavby je atributem ohavnosti i nepraktičnosti zároveň.

Mansardová střecha jednoznačně zabezpečuje nejlepší využití obytné plochy podkroví. Zalomený profil totiž doslova kapotuje relativně velký objem při zachování nezvětšené výšky hřebene střechy. Střecha v průřezu zalamuje svůj sklon od velmi strmého, často až takřka svislého, po výrazně povlovnější.

U nás zdomácněla mansardová střecha prostřednictvím řady meziválečných úspěšných realizací rodinných vil, ale s přibývajícím časem ji postihl charakteristický problém… Ani tato střecha se nehodí kamkoli.

Do přehuštěných sídlišť překotně a ve smyslu poměru zastavěné plochy k celkové ploše parcely neregulovaně rostoucích rodinných domů pak ze všeho nejméně. Svým způsobem vznešená podoba stavby tohoto druhu má ještě větší nároky na rozlehlost a upravenost okolního prostoru než jiné typy domů a jejich tvary střech.

Estetika versus technologie
Plochá střecha zaslouží zvláštní pozornost – bývá totiž poslední dobou až démonizována a v případě některých jedinců s chatrnějšími znalostmi o stavebnictví dokonce platí za zásadní znak skutečně moderního rodinného domu.

Část stavební veřejnosti si ovšem takto jen kompenzuje problém opačné povahy – po desetiletí u nás trvající absenci plochých střech dokonce i v případě staveb vysloveně městských vil v jednoznačně městském prostředí.

Tyto do jistých lokalit zcela jasně definované a žádoucí domy – samozřejmě, že s plochou střechou – zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století často suplovala stavení vzezření selských chalup se střechami sedlovými. Ale pozor!

Tady nešlo o problém architektury, zde do hry vstupovala tehdejší neschopnost plochou střechu konstrukčně bravurně zvládnout. V období reálného socialismu byla ve vědomí veřejnosti pevně fixována zkušenost, že plochá střecha není spolehlivá a hlavně izolační materiály tehdejší tuzemské provenience opravdu přispívaly k tomu, že zdejší ploché střechy většinou pravidelně dříve či později popouštěly vodu.

Přitom řada nanejvýš kvalitních realizací vil zejména z období meziválečných let nese kvalitní ploché střechy a spolehlivě dodnes slouží bez zásadních rekonstrukcí.

Až devadesátá léta přinesla zase i k nám materiály a technologie přispívající k bezproblémovosti ploché střechy a v odstupu nyní kráčí rovněž návrat obliby plochých střech rodinných domů mezi širší veřejností. Jde o tvůrčí uplatnění a někdy i rozvinutí funkcionálních zásad, v jejichž rámci plochá střecha figuruje vždy na předních místech.

Ale k duchovnímu klimatu první republiky mají tyto současné funkcionální pokusy v praxi bohužel dost daleko. Provází je totiž stejné omyly, jaké před časem provázely stavbu rodinných domů vzezření stodoly hned mezi vilovou čtvrtí ze třicátých let a panelovým sídlištěm z let sedmdesátých…

Rodinné domy kryté plochou střechou se do řady lokalit prostě nehodí a třeba vedle citlivě renovovaných statků v obcích jen pár kilometrů za Prahou působí zcela nepatřičně. Byť by třeba legendární čtvrtě se svými funkcionalistickými skvosty ležely co by kamenem dohodil. Určitý posun v estetickém nazírání vyžaduje mnohem víc, než jen bezproblémové technologické zvládnutí zadaného úkolu.         

Na co si dát také pozor
Střechy rodinných domů bývají zpravidla prořezávány nejrůznějšími tvary střešních prvků, jejichž společným posláním je učinit prostor pod střechou pokud možno co nejobyvatelnější. Od plochého a nenápadného střešního okna až po členité a složité konstrukce vikýřů, lodžií a dalších zařízení.

Tyto okolnosti zasahující do konečné střešní podoby jsou velmi často stavebníky podceňované a vedou někdy až k brutálnímu narušení tváře domu. Vezměme jen příklad vikýřů. Jednou zcela přemrštěné obří rozměry, podruhé velikost sotva příbytku pro holuby… Harmonizovat konečnou podobu nově se rodícího rodinného domu za účasti těchto elementů dokáže opravdu jen velmi zkušený projektant.
 
Jiný problém současné produkce rodinných domů ve vztahu k podobě jejich střech – neujasněnost, jaký půdorys má vlastně střecha překrýt. Při tvarování střešní hmoty nelze postupovat spontánně. Je docela tristní setkat se s domem čtvercového půdorysu korunovaným sedlovou střechou. Nebo dokonce se sedlovou střechou se štíty nad delšími stranami obdélníku!

Že to tak běžně dělají i některé renomované firmy dodávající své montované produkty na klíč, lze z hlediska žádoucí efektivity jejich technologií pochopit. Že si to však také někdo koupí, to už je věc nepoučenosti stavebníka. Střecha zcela zásadním způsobem ovlivní celkové vyznění stavebního díla.

Výtvarné ohledy pak hrají roli větší, než v případě jakéhokoli jiného prvku domu. Chyba v rozměrech a tvaru střechy způsobuje v rámci celkového vyznění rodinného domu následky srovnatelné snad jen se zcela nevyhovujícím dispozičním řešením.

Plášť je víc než krytina
Už jsme se v rámci pojednání o plochých střechách dostali ke konstatování, že trh nabízí dokonalé střešní krytiny a materiály. O to větší existuje nebezpečí nevhodné volby, zejména z kontextuálních důvodů. Doma je tady samozřejmě hlavně pálená střešní taška a bezkonfliktně se s prostředím sžívá také taška betonová.

V obou případech je výrobci nabízen tvarově, druhově i barevně pestrý sortiment, hlavně však vždy kompletní systém. Nemluvíme už o pouhé střešní krytině, ale o dokonalém řešení střešního pláště, s mnoha doplňky a s jednoznačně vyřešenými detaily.

O něco podobného se pokoušejí také dodavatelé jiných druhů střešních krytin, ale odezva už tak masová není. I tady platí, že český stavebník je poměrně konzervativní. To však nemusí být na škodu, protože řadě nabízených šablon, šindelů, došků či střešních pásů z nejrůznějších materiálů chybí nejen vzpomínané vazby na tradiční vzezření zdejších domů, ale i proklamovaná dlouhověkost.

K materiálům střešních krytin ještě jedno konstatování: Jsou na střeše místa, kde ani systémy založené na úplně jiných materiálech, nemohou ignorovat starý dobrý plech. Dnes už má samozřejmě mnohem ušlechtilejší podobu než kdysi, ale práce s ním stále zůstává důkazem míry fortelnosti firmy, která tu pracovala.

Tedy… To v případech tradiční podoby plechových tabulí. Hliníkové šablony s hotovou povrchovou úpravou nabízejí poněkud více. Nejen snazší zacházení vedoucí k dokonalému výsledku, ale také onu systémovost řešení střešního pláště včetně všech prostupů a jeho spolehlivého odvodnění.    

Začali jsme několika slogany, v nichž se kalkuluje s až magickým významem slova střecha… Jedním takovým ještě skončeme. Někteří výrobci při prezentaci svých produktů operují slovním obratem „střecha na celý život“. Není důvod jim nevěřit. Jen je třeba ono sdělení chápat v souvislostech poněkud širších než je vazba na použitý druh střešní krytiny.

Více se dočtete v časopisu Living č. 1/2007   

Autor:Nejčtenější

Padesát let bydlí v jednom domě. Čtvrtá rekonstrukce stála 10 milionů

Dům prošel postupně několika rekonstrukcemi. Za poslední čtvrtou proměnou stojí...

Miloš Drapač se v malém dělnickém domku na Náchodsku narodil a dosud v něm žije. Dům prošel postupně třemi...

Z bývalého zámku Schwarzenbergů budou byty. Památkáři se dohodli

Vizualizace: dvůr získá uvnitř parkovou úpravu, vrátí se do něj i kašna s vodou.

V Praze je spousta vhodných pozemků pro bytovou výstavbu, a to nikoli jen zelených ploch či parkovišť. Ty některé...Z uličního „trpaslíka“ vznikl moderní dům, který oživila žlutá barva

Okno ve štítové stěně sousedního objektu muselo být zachováno, proto nebylo...

Dům se špatnou dispozicí i špatným stavem konstrukcí a nedostatkem obytného prostoru či dvojgaráž na zahradě, kam se...

Oceněná kuchyň, z níž sálá pohoda francouzského venkova

Bílá barva vyšla majitelům jako jednoznačně nejlepší řešení, je nadčasová.

V interiéru nového rodinného domu kousek od Nitry se mladému páru podařilo vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Z jejich...

Lubor s Helenou si navrhli bungalov, sedlovou střechu nařídili úředníci

Obě křídla domu se zřetelně odlišují různými materiály a barvou fasády,...

Lubor s Helenou se po prozkoumání cen bytů a starších domů v Praze a okolí rozhodli, že bude nejlepší postavit si...

Další z rubriky

Paraboly na domech budou přibývat, dejte si pozor na povolení

Satelitní vysílání dnes využívá k příjmu televize třetina českých domácností,...

Kvůli plánovaným změnám televizního vysílání z DVB-T na DVB-T2 je téma přechodu na satelitní vysílání a jeho instalace...

Atrium uprostřed domu funguje jako žárovka, vnáší do něj světlo

Při pohledu z ulice jednoduchý dům o sobě téměř nic neprozrazuje. Rodina chtěla...

Do prosté černé „krabičky“ vměstnal architekt vše, co rodina s dvěma dětmi potřebovala. I přes minimální pozemek si zde...

Třípodlažní chata s molem nabízí neuvěřitelný výhled na jezero

Nejvyšší patro chaty je vybudované nad úrovní korun okolních stromů.

Chata na Modrém jezeře (Blue Lake Retreat) texaského studia LakeFlato Architects je jednou z vítězných staveb oceněných...Najdete na iDNES.cz