Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Nejlepší stavby roku 2009: uspěla knihovna, bytový dům i nákupní centrum

Víme první   21:30aktualizováno  21:30
Prestižní architektonická soutěž Stavba roku zná pětici nejlepších bez určení pořadí i další oceněné. Vzešli z 55 přihlášených staveb, do druhého kola jich postupovalo 28. Odborníci se s veřejností výrazně neshodli.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | foto: Stavba roku

Vyhlášení soutěže Stavba roku, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, se konalo 30. září večer v Praze na Žofíně.

Ačkoliv se do druhého kola a pak i mezi nominované probojovala řada bytových i rodinných domů, ve finále se do pětice nejlepších dostal jediný, bytový dům Na Topolce (autor: studio Hájek architekt).

Rodinný dům z Heřmanova Městce od architektů Přemysla Kokeše a Mikuláše Medlíka (studio ai5) získal Cenu Státního fondu životního prostředí. Výrazně také bodoval u veřejnosti, získal třetí místo.

Rodinný dům v Heřmanově Městci

Rodinný dům v Heřmanově Městci

Odborná porota, v jejímž čele byla Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., měla letos trochu obavy, zda se počet přihlášených staveb výrazně nesníží kvůli hospodářské krizi.

"Ve stavebnictví má však krize opožděný dopad. Letošních 55 přihlášených proto představuje průměrný počet. Mezi stavbami nebyl žádný jednoznačný favorit, mohou vás navnadit fotografie a plány, ale je třeba stavbu vidět v reálném prostředí, pak třeba zjistíte, že s okolím nefunguje," vysvětluje docentka Sedláková.

Tím se také možná vysvětluje rozpor mezi názory poroty a veřejností, která téměř důsledně "přehlížela" stavby oceněné odborníky, a měla naopak své vlastní favority. Výjimku představují rodinný dům v Heřmanově Městci a multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika ve Svitavách, tady byla poměrně shoda.

"Výrazný počet hlasů pro rodinný dům The Bird svědčí o tom, že lidé mají už dost všech těch hranatých kvádrů a kostiček,"  tvrdí architektka Radomíra Sedláková.

The Bird - novostavba rodinného domu

The Bird - novostavba rodinného domu

The Bird získal 4 049 hlasů, zatímco třeba bytový dům Na Topolce, jedna z pěti Staveb roku, pouze 36 hlasů.

Pětice nejlepších

Titul Stavba roku získaly bez určení pořadí:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Autoři: Roman Brychta, Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, Petr Lešek – PROJEKTIL ARCHITEKTI s r.o.
Projektant: PRO KIC – sdružení ateliérů PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. a DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Zdůvodnění: Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a vnitřnímu prostorovému uspořádání.

Bytový dům Na Topolce v Praze

Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Olga Rosová-Kostřížová, Jaroslav Šafer – Šafer Hájek architekti s.r.o.
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: AT DEVELOPMENT a.s.
Investor: AT DEVELOPMENT a.s.

Bytový dům Na Topolce

Bytový dům Na Topolce

Zdůvodnění: Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření obytné stavby zajímavě vstupující do rozmanité starší zástavby se zřetelem k dispozičnímu řešení a kvalitě stavebních prací ve všech úrovních.

City park Jihlava

Autoři: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Dodavatel: PSJ INVEST, a.s.
Investor: CEI Building, a.s.

City park Jihlava

City park Jihlava

Zdůvodnění: Titul Stavba roku 2009 je udělen za architektonické řešení nákupního centra v těsném sousedství historického jádra se zřetelem k nápaditému pojetí pěti fasád a vytvoření biokoridoru.

Nové spojení Praha - Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Autoři: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha

Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Zdůvodnění: Titul Stavba roku 2009 je udělen za realizaci kolejové stavby, jež zásadním způsobem modernizuje železniční dopravu v Praze se zřetelem k charakteristickému architektonickému řešení.

Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha

Autoři: CMC architects, a.s.
Dodavatel: Porr (Česko) a.s.
Investor: NOFIM CZECH REPUBLIC s.r.o.

Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha

Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha

Zdůvodnění: Titul Stavba roku 2009 je udělen za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů.

Zvláštní ceny

Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky:

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy

Autoři: Roman Svojanovský
Projektant: Ing. Ivo Junek
Dodavatel: VW Wachal a.s.
Investor: Město Svitavy

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR je udělena stavbě, jež slouží veřejnému zájmu jako vzdělávací a kulturní centrum, přitom zhodnocuje nevyužitou průmyslovou stavbu na objekt s velmi dobrou funkční a estetickou hodnotou.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury:

Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Nové spojení Praha - Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Nové spojení Praha - Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Cena byla udělena největší železniční dopravní stavbě na území České republiky s velkým významem pro železniční dopravu.

Cena Státního fondu životního prostředí ČR:

Energetická úspornost:

Rodinný dům v Heřmanově Městci

Autoři: Přemysl Kokeš, Mikuláš Medlík, ai5 s. r. o.
Dodavatel: GRANO Skuteč spol. s r.o., AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.
investor: manželé Nešetřilovi

Rodinný dům v Heřmanově Městci

Rodinný dům v Heřmanově Městci

Cena byla udělena domu, který výrazně převyšuje architektonickou úroveň domů s nízkou energetickou náročností, sofistikovaně využívá energii a je v souladu s okolní přírodou.

Infrastruktura:

Národní technická knihovna v Praze

Autoři: Roman Brychta – PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: Petr Jileček, HELIKA, a.s.
Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: Státní technická knihovna

Národní technická knihovna v Praze

Národní technická knihovna v Praze

Cena byla udělena stavbě, která má energeticky výjimečný nenáročný management, propracovanou "building identity". Jde o neokázalou, ale výjimečnou stavbu doplňující areál vysoké školy, která u nás chyběla a je mimořádně přínosná pro obor stavitelství a architektury.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení:

Bytový areál Nové Měcholupy

Autoři: Andrej Páleš – EKOSPOL a.s.
Dodavatel: BERGER BOHEMIA a.s.
Investor: EKOSPOL a.s.
Přihlašovatel: EKOSPOL a.s.

Bytový areál Nové Měcholupy

Bytový areál Nové Měcholupy

Cena byla udělena za projekt cenově dostupného bydlení na vysokém a moderním standardu.

Cena primátora hl. m. Prahy:

Národní technická knihovna v Praze

Cena byla udělena Národní technické knihovně jako jediné veřejné stavby kulturního zaměření, budovy důsledně energeticky úsporné.

Národní technická knihovna v Praze

Národní technická knihovna v Praze

Cena Development News Awards:

L´Ocelot, polyfunkční dům v Praze
Autoři: Petr Suske, Petr Suske – SEA Architekt
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: L´Ocelot a.s.

Polyfunkční dům L´Ocelot

Polyfunkční dům L´Ocelot

Cena veřejnosti:

1. The Bird - rodinný dům - 4 049 hlasů

2. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy - 3 156   hlasů

3. Rodinný dům v Heřmanově Městci - 1 481 hlasů

Stavba roku

Soutěž seznamuje odborníky i laiky s úrovní českého stavitelství a architektury neboli s konkrétními stavbami. Nemusí jít jen o novostavby, ale také o rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické realizace či úpravy krajiny, veřejné stavby a infrastruktury dopravní, do soutěže se mohly přihlásit také technické, energetické i vodohospodářské stavby.

Přihlášená stavba musela být na území České republiky uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2009. Státní příslušnost projektanta, architekta stavby či místo registrace firem, které měly na starosti realizaci, nebyly podstatné.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako
nadační program, řízený radou programu a za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Je vypsána pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky, primátora hlavního města Prahy. ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a ředitele Státního fondu životního prostředí ČR. Vedle titulu Stavba roku bude uděleno ještě několik dalších ocenění,

Přihlášené stavby hodnotila porota v čele s Doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou, CSc. Dalšími porotci byli Ing. Miloslav Mašek, CSc., Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc., Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. Ladislav Vaněk a Ing. Tomáš Chromý.

Autor:
Nejčtenější

Nevyužívaná čerpací stanice Fiat Tagliero připomíná vznášející se letadlo.
Malý Řím v Africe je v UNESCO. Z italského snu je perla modernismu

Eritrejská metropole Asmara oplývá výjimečným souborem futuristické italské architektury z 30. let minulého století, kterou zde postavili Italové. Díky ní se...  celý článek

Rozlehlý a luxusně zařízený West Creek Ranch na hranicích Utahu a Colorada je...
Přepychový ranč s observatoří je na prodej za 3,4 miliardy korun

Rozlehlý a luxusně zařízený West Creek Ranch na hranicích Utahu a Colorada je na prodej za 149 milionů dolarů, v přepočtu 3,4 miliardy korun. Autorem...  celý článek

Ponorka. Budka pro sýkorky koňadry, sýkorky lužní i sýkorky babky....
Garsonek ve městě není nikdy dost. Ani těch pro ptáky

Oceňované koncepty Matúše Opálky svědčí nejen o jeho talentu, ale také o empatickém přístupu k lidem a prostředí. Jak říká: designem chce lidem ulehčit i...  celý článek

Bytem prochází motiv tartanové kostky, barvy jsou ve světlých přírodních...
Za slovo útulný se nestydí, byt zrekonstruovala v tomto duchu

Byt o velikosti 55 metrů čtverečních není velký, ale pro ženu středního věku, která zde žije sama, naprosto dostačující. I proto se pustila do rekonstrukce....  celý článek

1
Problém v domě. Předseda SVJ chce dluhy neplatičů uhradit z fondu oprav

Na shromáždění majitelů bytů vystoupil předseda společenství vlastníků jednotek (SVJ) podporovaný dvěma členy výboru s návrhem, aby dluhy neplatičů, byly...  celý článek

Další z rubriky

Mutants - regálová reprosoustava z pryskyřice
Designéři vytvořili koberec ve tvaru Beskyd či reproduktory jako sochy

Vzlétnout do oblak, zachytit inspiraci a přistát na zem s nápadem, který osloví veřejnost. Takové jsou imaginární cesty Petry Krausové a Libora Sošťáka ze...  celý článek

Pražské architektonické studio mar.s architects se pustilo do proměny...
Stylovou restauraci v Michli zdobí zrárna masa a grafika steaků

Pražské architektonické studio mar.s architects se pustilo do proměny restaurace v pražské Michli. Dock House potřeboval po deseti letech provozu atraktivnější...  celý článek

Architekt a designérka kladou na prostředí, ve kterém žijí, velký důraz....
Nového domova si tříčlenná rodina váží. Domku vládne březová překližka

Architekt Tobin Smith a jeho těhotná žena, designérka Hayley Smithová, se letos na jaře nastěhovali do svého nového domku. Nemovitost stojí v městě...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.